fot. pkob-Nasiezrzal-pospolity---31.05.2008--Ruskie-Stawy — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Ophioglossum vulgatum

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.05.2008, użytek ekologiczny Ruskie Stawy, gm. Brody Żarskie, woj. lubuskie · copyright © by Piotr Kobierski