atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Polystichum munitum (Kaulf.) C. Presl

paprotnik sztywny
Polystichum minitum orth. var.
Polystichum Polystichum Poly… Polystichum paprocie w ogrodzie paprocie w og…paprocie w ogrodziepaprotnik szczecinkozębny (Polystichum setiferum)paprotnik bożonarodzeniowy (Polystichum acrostichoides)
🌸🌱