atlas-roslin.pl

Cystopteris sudetica A. Braun et Milde [🔉 cis·to·pte·ris su·de·ti·ka]

paprotnica sudecka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka)
Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka)
Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka)
Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cystopteris (paprotnica)kl 6649
Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka)
Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka)
Bylina. Kłącze długie do 25cm, cienkie (do 2.5mm średnicy) płożące się, słabo rozgałęzione; z ciemnobrązowymi do brązowych łuskami, o brzegu bez gruczołków; liście wyrastają pojedynczo w oddaleniu. Liście płonne i płodne takie same.

space

Listki drugiego rzędu symetryczne, pierwszy przy osi krótszy lub równie długi jak kolejny.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka)
Zacienione lasy z próchnicznym podłożem, rzadko na kamieniach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#4
dt.110802-2
leg. Dariusz Tlałka
/Dolina Pienińskiego Potoku, Pieniny/
#2
jkr.170828-1
leg. Jerzy Kruk
/dol. Małej Łąki (Tatry)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.258 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.129 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.41 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.46 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.77+80 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.40 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.22 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.26 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.25 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.8 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji