atlas-roslin.pl

paprocie w ogrodzie

paprocie ozdobne
Litera f w prawym dolnym rogu ikonki oznacza gatunek rodzimy; z definicji prawdopodobnie lepiej przystosowane do naszego klimatu.
pozostałe: Davalliaceae, Aspidiaceae, Onocleaceae, Azollaceae, Polypodiaceae, Dennstaedtiaceae
objaśnienie skrótów