atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Polystichum falcatum (L. f.) Diels [🔉 po·li·sti·chum *]

paprotnik sierpowaty
Polystichum Polystichum Polystichum PolystichumPolystichum paprocie w ogrodzie paprocie w ogrodziepaprocie w ogrodziepaprotnik Brauna (Polystichum braunii)paprotnik wielkolistny (Polystichum macrophyllum)
Polystichum falcatum (paprotnik sierpowaty)
23.07.2009, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń