fot. mml-Woodsia_alpina_v2 — copyright © by Marek Malicki
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Woodsia alpina (rozrzutka alpejska)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.08.2011 copyright © by Marek Malicki