atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott [🔉 *o·i·des]

paprotnik bożonarodzeniowy