fot. onoklea.wrazliwa_Onoclea.sensibilis.Wr0283 (884×597) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2010
copyright © by Jacek Soboń