fot. jmak-Matteuccia-struthiopteris-VII.09.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy park · copyright © by Jarosław Makowski