fot. bg-Orobanche_Teucrii_3 (707×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.05.2005, murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpa Dobużańska” koło wsi Dobużek
copyright © by Błażej Gierczyk