fot. bg-2008-1-Orobanche_flava10 (529×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Orobanche flava (zaraza żółta)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2008, Bieszczady, dolina Górnej Solinki
copyright © by Błażej Gierczyk