fot. ANDOrobanche_bartlingii.14.06.2008.1 (348×536) — copyright © by Anna Nowak-Dańda
rośliny wraz z żywicielem
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Orobanche bartlingii

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.06.2008, Rzędkowice Wyż. Krakowsko-Częstochowska
copyright © by Anna Nowak-Dańda