fot. bg-Orobanche_lutea_9 (190×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
22.06.2006, OPN, skaliste zbocza przy skrzyżowaniu dróg Skała-Sułoszowa-Ojców, na podłożu wapiennym
copyright © by Błażej Gierczyk