takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla gracilis Opiz

przywrotnik połyskujący
Alchemilla micans Buser
na stronie — występowanie