Pomocniczy klucz do roślin drzewiastych. Uwaga: na stronach jednostek systematycznych do których odnosi się ten klucz, linki zwrotne prowadzą nie do tego klucza, a do odpowiednich kluczy nadrzędnych jednostek systematycznych. Aby powrócić do tego klucza można użyć w opcji przeglądarki powrót do poprzedniej strony.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Flora Polski - klucz główny]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście przekształcone w cierniste liściaki, w ich kątach krótkopędy przekształcone w ciernie, jedynie na młodych pędach wykształcone liście blaszkowe (↓nie)
Ulex europaeus (kolcolist zachodni)
Ulex europaeus (kolcolist zachodni)
Ulex europaeus (kolcolist zachodni)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Krzew dawniej wysiewany w lasach, obecnie zdziczały na wrzosowiskach Pomorza i zachodniej Polski.
  
  
(p) liście łuskowate (↑nie) (↓nie)
  
    
(p) ulistnienie skrętoległe, liście i pędy boczne opadają na zimę (↓nie)
  Jeden rodzimy gatunek — półkrzew września pobrzeżna (Myricaria germanica) i uprawiane krzewy/niskie drzewa ozdobne z rodzaju tamaryszek (Tamarix).
    
    
(p) ulistnienie naprzeciwległe, 4-rzędowe; liście zimozielone (↑nie)
    
      
(p) rodzima krzewinka lub krzew do 1m wysokości, z liloworóżowymi lub białymi kwiatami (↓nie)
Calluna vulgaris (wrzos zwyczajny)
Calluna vulgaris (wrzos zwyczajny)
· Krzewinka lub krzew do 1m wysokości z lilkoworóżowymi, rzadziej białymi kwiatami w jednostronnych gronach.
· Łuseczkowate liście równowąskie, 1-3mm długości, z dwoma wydłużonymi ostrymi uszkami skierowanymi w dół.
Calluna vulgaris (wrzos zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) drzewa lub krzewy nagonasienne, z małymi szyszkami (↑nie)
· Drzewa lub krzewy nagonasienne. Kwiaty niepozorne — małe szyszki.
· W nasadzie liści nie ma dwóch wydłużonych uszkami skierowanych w dół.
  Rodzime gatunki tylko w rodzaju jałowiec (Juniperus), poza tym liczne ozdobne uprawne.
      
  
(p) liście igiełkowate (↑nie) (↓nie)
  
    
(p) liście po 3-4 w okółkach i po części naprzeciwległe (↓nie)
    
      
(p) krzew lub drzewko, igły ostre, klujące (↓nie)
· Krzew zwykle ponad 50cm wysokości lub drzewko.
· Igły ostre i kłujące.
· Kwiaty jednopłciowe. Nasiona w szyszkojagodach.
      
      
(p) krzewinka o podnoszących się pędach; igiełki niekłujące (↑nie)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
· Krzewinka o podnoszących się pędach.
· Igiełki niekłujące.
· Kwiaty obupłciowe. Owoc torebka.
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
    
(p) ulistnienie skrętoległe lub liście w pęczkach na krótkopędach (↑nie)
    
      
      
      
(p) zimozielona krzewinka (↑nie)
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
Empetrum nigrum ssp. nigrum
· Zimozielona krzewinka z niepozornymi kwiatami w kątach liści i czarnymi, jagodokształtnymi pestkowcami.
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
wystepowanie
syn. Empetrum nigrum ssp. nigrum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
  
(p) liście blaszkowe (wśród nich mogą być też ciernie pochodzenia liściowego) (↑nie)
  
    
(p) ulistnienie naprzeciwległe lub liście w okółkach lub w nibyokółkach (↓nie)
    
      
(p) przynajmniej część liści złożona, pierzasta lub dłoniasta 3-7-listkowa (↓nie)
      
      
(p) liście pojedyncze (całobrzegie, w różnym stopniu wcinane, do głęboko wcinanych) (↑nie)
      
        
        
        
        
    
(p) ulistnienie skrętoległe lub liście w pęczkach na krótkopędach (↑nie)
    
      
(p) liście złożone (↓nie)
      
        
        
        
        
      
(p) liście pojedyncze (mogą być głęboko podzielone) (↑nie)
      
        
        
        
(p) liście co najwyżej piłkowane, ząbkowane lub karbowane (↑nie)
        
          
          
          
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu