atlas-roslin.pl

drzewiaste - liście skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie

  
↓nieliście przynajmniej spodem srebrzyście lub rdzawo owłosione włoskami tarczowatymi
  
  
↑nie brak włosków tarczowatych
  
    
↓nierośliny z cierniami
    
      
↓niepodkrzewy lub niskie krzewy o wzniesionych lub podnoszących się gałązkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście poniżej 2 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie wysoki krzew o łukowato przewieszonych gałązkach
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
XL
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście ponad 2 cm długości, mięsiste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Lycium barbarum L. (kolcowój zwyczajny)
wystepowanie
kolcowój szkarłatny · syn. Lycium halimifolium Mill. · Lycium vulgare Dunal · Lycium barbarum Aiton · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
      
    
↑nie rośliny bez cierni
    
      
↓niepnące lub czołgające się krzewy i podkrzewy
      
        
↓nieliście sercowate z gatką u nasady ogonka
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty drobne, w dużych wiechach. Owocem orzeszek.
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub (rdestówka Auberta)
rdest Auberta · syn. Polygonum aubertii L.Henry · Fallopia baldschuanica (Regel) Holub p.p. · takson uprawiany[491]
        
        
↑nie liście niesercowate i bez gatki; owocem jagoda
        
          
↓nieliście zimozielone, skórzaste
Hedera helix (bluszcz pospolity)
Hedera helix (bluszcz pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty i jagody białe, w baldachach.
Hedera helix L. (bluszcz pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
          
          
↑nie liście niezimozielone, miękkie
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w gronach, fioletowe. Jagoda czerwona.
Solanum dulcamara L (psianka słodkogórz)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
          
      
↑nie drzewa i krzewy nie pnące się i nie czołgające się
      
        
↓nieniskie krzewy do 1 (1.5) m wysokości
        
          
          
          
↑nie gałązki wyraźnie zdrewniałe, bez ostrych kantów
          
            
↓niepączki okryte tylko jedną łuską; kwiaty w kotkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kotkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
            
↑nie pączki okryte kilkoma łuskami; kwiaty nie w kotkach
            
              
↓nieliście z dwoma przylistkami
Cotoneaster integerrimus (irga pospolita)
Cotoneaster rotundifolius (irga okrągłolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoc szupinkowy typu jabłka, z 2-5 orzeszkami w mięsistej owocni.
              
              
↑nie liście bez przylistków; owoc nie szupinkowy
              
                
↓nieliście nagie, brzeg niepodwinięty; kwitną nieulistnione lub zimozielone; owoc pestkowiec
                
                
↑nie liście zwykle owłosione lub ogruczolone lub podwinięte; kwitną krzewy ulistnione; owoc jagoda lub torebka
                
        
↑nie drzewa lub wysokie krzewy
        
          
↓nieliście nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nieliście lancetowate do jajowato-lancetowatych
            
              
↓niegałązki łukowato przewieszone, ±ociernione
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
XL
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
Lycium barbarum L. (kolcowój zwyczajny)
wystepowanie
kolcowój szkarłatny · syn. Lycium halimifolium Mill. · Lycium vulgare Dunal · Lycium barbarum Aiton · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
              
              
              
            
↑nie liście okrągławe do eliptycznych
            
              
↓nieliście okrągławe, bardzo tępe
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce nieliczne suche pestkowce w dużym, wiechowatym, pierzasto owłosionym owocostanie.
              
              
↑nie liście eliptyczne, ostre
Frangula alnus
Frangula alnus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce soczyste, czarne pestkowce w baldaszkowatych pęczkach.
Frangula alnus Mill. (kruszyna pospolita)
wystepowanie
syn. Rhamnus frangula L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
              
          
↑nie liście owłosione lub przynajmniej na brzegu orzęsione
          
            
↓nieliście tylko na brzegu orzęsione, poza tym nagie, najwyżej na spodem na głównych nerwach owłosione
Fagus silvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica L. s.str. (buk zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
            
            
↑nie liście przynajmniej spodem filcowato lub jedwabiście owłosione
            
              
↓niepączki okryte tylko jedną łuską; liście obustronnie lub spodem, filcowato lub jedwabiście biało owłosione
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
              
              
↑nie pączki okryte kilkoma łuskami; liście spodem miękko, szaro lub biało, filcowato (nie jedwabiście) owłosione