atlas-roslin.pl

drzewiaste - liście skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie

  
↓nieliście przynajmniej spodem srebrzyście lub rdzawo owłosione włoskami tarczowatymi
  
  
↑nie brak włosków tarczowatych
  
    
↓nierośliny z cierniami
    
      
↓niepodkrzewy lub niskie krzewy o wzniesionych lub podnoszących się gałązkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Liście poniżej 2 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
      
      
↑nie wysoki krzew o łukowato przewieszonych gałązkach
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
XL
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Liście ponad 2 cm długości, mięsiste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
wystepowanie
kolcowój szkarłatny · syn. Lycium barbarum · Lycium halimifolium · Lycium vulgare · antropofit zadomowiony we florze Polski
      
    
↑nie rośliny bez cierni
    
      
↓niepnące lub czołgające się krzewy i podkrzewy
      
        
↓nieliście sercowate z gatką u nasady ogonka
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Kwiaty drobne, w dużych wiechach. Owocem orzeszek.
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
rdest Auberta · syn. Fallopia baldschuanica · Polygonum aubertii · takson uprawiany
        
        
↑nie liście niesercowate i bez gatki; owocem jagoda
        
          
↓nieliście zimozielone, skórzaste
Hedera helix (bluszcz pospolity)
Hedera helix (bluszcz pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· Kwiaty i jagody białe, w baldachach.
Hedera helix (bluszcz pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie liście niezimozielone, miękkie
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Kwiaty w gronach, fioletowe. Jagoda czerwona.
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
      
↑nie drzewa i krzewy nie pnące się i nie czołgające się
      
        
↓nieniskie krzewy do 1 (1.5) m wysokości
        
          
          
          
↑nie gałązki wyraźnie zdrewniałe, bez ostrych kantów
          
            
↓niepączki okryte tylko jedną łuską; kwiaty w kotkach
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Kwiaty w kotkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
            
            
↑nie pączki okryte kilkoma łuskami; kwiaty nie w kotkach
            
              
↓nieliście z dwoma przylistkami
Cotoneaster integerrimus (irga pospolita)
Cotoneaster rotundifolius (irga okrągłolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Owoc szupinkowy typu jabłka, z 2 – 5 orzeszkami w mięsistej owocni.
              
              
↑nie liście bez przylistków; owoc nie szupinkowy
              
                
↓nieliście nagie, brzeg niepodwinięty; kwitną nieulistnione lub zimozielone; owoc pestkowiec
                
                
↑nie liście zwykle owłosione lub ogruczolone lub podwinięte; kwitną krzewy ulistnione; owoc jagoda lub torebka
                
        
↑nie drzewa lub wysokie krzewy
        
          
↓nieliście nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
          
            
↓nieliście lancetowate do jajowato-lancetowatych
            
              
↓niegałązki łukowato przewieszone, ±ociernione
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
XL
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
wystepowanie
kolcowój szkarłatny · syn. Lycium barbarum · Lycium halimifolium · Lycium vulgare · antropofit zadomowiony we florze Polski
              
              
              
            
↑nie liście okrągławe do eliptycznych
            
              
↓nieliście okrągławe, bardzo tępe
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Owoce nieliczne suche pestkowce w dużym, wiechowatym, pierzasto owłosionym owocostanie.
              
              
↑nie liście eliptyczne, ostre
Frangula alnus
Frangula alnus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Owoce soczyste, czarne pestkowce w baldaszkowatych pęczkach.
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
wystepowanie
syn. Rhamnus frangula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
          
↑nie liście owłosione lub przynajmniej na brzegu orzęsione
          
            
↓nieliście tylko na brzegu orzęsione, poza tym nagie, najwyżej na spodem na głównych nerwach owłosione
Fagus silvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
↑nie liście przynajmniej spodem filcowato lub jedwabiście owłosione
            
              
↓niepączki okryte tylko jedną łuską; liście obustronnie lub spodem, filcowato lub jedwabiście biało owłosione
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
              
              
↑nie pączki okryte kilkoma łuskami; liście spodem miękko, szaro lub biało, filcowato (nie jedwabiście) owłosione