atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fraxinus [🔉 fra·ksi·nus]

jesion, (cz) jasan (de) Esche f (en) ash (fr) fréne m (ru) ясень
  
↓nie(z) listki siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
  
    
↓nie(z) pąki czarne
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
pąki czarne, kwiatostany wyrastają z pąków bocznych
· ta cecha d ...
· Listki podługowate do podługowatojajowatych, dość drobno ząbkowate, żyłek bocznych mniej niż ząbków, w środkowej części na 1 cm przypada 5 – 7 ząbków, ich szczyty proste lub słabo zagięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   Pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich. Rośnie w lasach łęgowych i na glebach żyznych, wilgotnych lub podmokłych ale bez stagnującej wody, w grądach i wilgotnych buczynach.
    
    
↑nie ↓nie(z) pąki rdzawobrązowe
Fraxinus angustifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Kwiatostany tworzą się z bocznych pąków. Kwiaty bez korony. Kwitnienie przed rozwojem liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Fraxinus angustifolia (jesion wąskolistkowy)
antropofit zadomowiony we florze Polski
   Gatunek ciepłolubny, odporny na suszę. U nas sadzony; naturalne stanowiska na południe od Polski aż do Azji Mniejszej i Centralnej.
    
    
↑nie (z) pąki szarofioletowe
Fraxinus ornus
kwiatostan na końcu pędu
Fraxinus ornus
kwiaty z czteropłatkową koroną
· ta cecha diagnosty ...
· Kwiatostany tworzą się ze szczytowych pąków. Kwiaty z białawymi listkami korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  Występuje w południowej Europie. U nas sadzony w parkach itp. miejscach.
    
  
↑nie (z) listki ogonkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wers ...
  
    
↓nie(z) spód liści żółtozielony; pędy dość trwale owłosione
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
górna strona liścia
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
pąki rdzawobrązowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Część nasienna skrzydlaka wąsko wrzecionowata, oskrzydlona w górnej połowie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
wystepowanie
jesion omszony · syn. Fraxinus pubescens · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Gatunek północnoamerykański; często sadzony i dziczejący.
    
    
↑nie (z) spód liści białawy; pędy szybko nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Owoce matowe; część nasienna skrzydlaka wydłużono eliptyczne (cygarowate), oskrzydlona w górnej ćwierci.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
  Gatunek północnoamerykański. Rzadko sadzony w parkach.
    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Fraxinus [🔉 fra·ksi·nus](pl) jesion • (cz) jasan (de) Esche f (en) ash (fr) fréne m (ru) ясень
(lat.) frxinus, -i f
słowo obecne już w starożytnej łacinie, oznaczało jesion wyniosły (Fraxinus excelsior); niewiadomego pochodzenia, tworzone są etymologiczne ekwilibrystyki wyprowadzające je od praindoeuropejskiego rdzenia wspólnego z brzozą