↓nieliście dłoniastozłożone, 5-7-listkowe, duże
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty we wzniesionych wiechach wierzchotkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiane drzewa lub krzewy ozdobne. Dwa gatunki — kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) i kasztanowiec żółty (Aesculus flava) - są zadomowione w Polsce i na poły zdziczałe.
↑nie liście 3-listkowe lub pierzaste; kwiaty i owoce inne
↓nieliście pojedyncze, rzadziej 3-klapowe lub 3-listkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 4-łatkowa, żółta; kwitnienie przed listnieniem, na przedwiośniu.
  Uprawiane krzewy ozdobne.
↑nie wszystkie liście 3-listkowe lub pierzaste; kwiaty inne
↓niepnącze; ogonki listków równe przynajmniej połowie długości listków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki listków równe przynajmniej połowie długości listków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pnącza. Gatunki rodzime i liczne gatunki lub odmiany uprawiane, ozdobne.
↑nie drzewa lub wzniesione krzewy; listki krótkoogonkowe lub siedzące; owoce inne
↓nieniektóre listki klapowane z nerwami bocznymi sięgającymi ząbków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoc podwójny skrzydlak.
▶ Acer negundo L. (klon jesionolistny)
wystepowanie - Acer negundo (klon jesionolistny)
jesioklon · syn. Negundo aceroides Moench · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Drzewo z Ameryki Północnej, ekspansywne, o charakterze inwazyjnym. Gatunek sadzony (liczne odmiany o ozdobnych liściach) ale i często zdziczały. Jest już zadomowiony w dolinach rzek i na terenach ruderalnych; na glebach bardzo suchych do wilgotnych, także na glebach słabych.
↑nie listki liścia złożonego nie wrębne, z nerwami bocznymi nie sięgającymi ząbków; owoc inny
↓niedrzewa; rdzeń młodych pędów wąski, zajmuje nie więcej jak połowę średnicy pędu
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
pąki czarne, kwiatostany wyrastają z pąków bocznych
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rdzeń młodych pędów wąski, zajmuje nie więcej jak połowę średnicy pędu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Fraxinus (jesion)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
  Jeden rodzimy gatunek — jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). Niektóre inne są sadzone w zieleni miejskiej.
↑nie rdzeń młodych pędów bardzo szeroki; listków (3) 5-7; owoc inny; krzewy
↓niemłode gałązki bez przetchlinek korkowych, gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki z małymi, równowąskimi przylistkami w nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie młode gałązki z korkowymi przetchlinkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki bez przylistków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.67 [15]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.98 [40]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji