atlas-roslin.pl

drzewiaste - liście naprzeciwległe, złożone

  
↓nieliście dłoniastozłożone, 5 – 7-listkowe, duże
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Kwiaty we wzniesionych wiechach wierzchotkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
  Uprawiane drzewa lub krzewy ozdobne. Dwa gatunki — kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) i kasztanowiec żółty (Aesculus flava) - są zadomowione w Polsce i na poły zdziczałe.
  
  
↑nie liście 3-listkowe lub pierzaste; kwiaty i owoce inne
  
    
↓nieliście pojedyncze, rzadziej 3-klapowe lub 3-listkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Korona 4-łatkowa, żółta; kwitnienie przed listnieniem, na przedwiośniu.
  Uprawiane krzewy ozdobne.
    
    
↑nie wszystkie liście 3-listkowe lub pierzaste; kwiaty inne
    
      
↓niepnącze; ogonki listków równe przynajmniej połowie długości listków
· ta ce ...
· Ogonki listków równe przynajmniej połowie długości listków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
  Pnącza. Gatunki rodzime i liczne gatunki lub odmiany uprawiane, ozdobne.
      
      
↑nie drzewa lub wzniesione krzewy; listki krótkoogonkowe lub siedzące; owoce inne
      
        
↓nieniektóre listki klapowane z nerwami bocznymi sięgającymi ząbków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Owoc podwójny skrzydlak.
Acer negundo (klon jesionolistny)
wystepowanie
jesioklon · syn. Negundo aceroides · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Drzewo z Ameryki Północnej, ekspansywne, o charakterze inwazyjnym. Gatunek sadzony (liczne odmiany o ozdobnych liściach) ale i często zdziczały. Jest już zadomowiony w dolinach rzek i na terenach ruderalnych; na glebach bardzo suchych do wilgotnych, także na glebach słabych.
        
        
↑nie listki liścia złożonego nie wrębne, z nerwami bocznymi nie sięgającymi ząbków; owoc inny
        
          
↓niedrzewa; rdzeń młodych pędów wąski, zajmuje nie więcej jak połowę średnicy pędu
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
pąki czarne, kwiatostany wyrastają z pąków bocznych
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
· ta ce ...
· Rdzeń młodych pędów wąski, zajmuje nie więcej jak połowę średnicy pędu.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Fraxinus (jesion)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Jeden rodzimy gatunek — jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). Niektóre inne są sadzone w zieleni miejskiej.
          
          
↑nie rdzeń młodych pędów bardzo szeroki; listków (3) 5 – 7; owoc inny; krzewy
          
            
↓niemłode gałązki bez przetchlinek korkowych, gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Listki z małymi, równowąskimi przylistkami w nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
↑nie młode gałązki z korkowymi przetchlinkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Listki bez przylistków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...