atlas-roslin.pl

drzewiaste - liście naprzeciwległe, pojedyncze, wcinane

klucz do oznaczania drzew, krzewów, krzewinek i zdrewniałych pnączy w stanie b… klucz do oznaczania drzew, krzewów, kr… klucz do oznaczani… klucz do ozn…klucz do oznaczania drzew, krzewów, krzewinek i zdrewniałych pnączy w stanie bezkwiatowym🔑drzewiaste - liście naprzeciwległe, pojedyncze, całobrzegiedrzewiaste - liście skrętoległe, złożone, dłoniaste
  
↓nieliście przynajmniej w części głębiej wcinane -wrębne do -dzielnych
  
    
↓nieliście tylko na długopędach po części wrębne, poza tym niepodzielone lub całobrzegie
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos albus (śnieguliczka biała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Owocem biała, rozdęta jagoda.
    
    
↑nie wszystkie liście wrębne lub głębiej wcinane (jeśli tylko niektóre, to na brzegu ząbkowane)
    
      
↓nieogonek liściowy z gruczołkami; kwiaty białe; owoc pestkowiec
Viburnum opulus (kalina koralowa)
Viburnum opulus (kalina koralowa)
Viburnum opulus (kalina koralowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsta w wilgotnych lasach i zaroślach; uprawiana także jako krzew ozdobny w odmianie o płonnych kwiatach "Roseum".
      
      
↑nie ogonek liściowy bez gruczołków; kwiaty zwykle żółte lub czerwone; owocem podwójny skrzydlak
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer pseudoplatanus
      
  
↑nie liście bez głębszych wcięć, tylko piłkowane, ząbkowane lub karbowane
  
    
↓nieliście po 3 – 6 w nibyokółku, zimozielone, skórzaste; krzewinka
Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
wystepowanie
syn. Pyrola umbellata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie liście naprzeciwległe
    
      
↓niekrzewinki lub podkrzewy do 60 cm wysokości
      
        
↓niepędy nitkowate, czołgające się po ziemi; kwiaty po 1 – 2 na łodyżce
Linnaea borealis (zimoziół północny)
wystepowanie
linnea północna, linnea północy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie pędy grubsze, wzniesione, pokładające się lub podnoszące się ale z podziemnymi rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Kwiaty w nibyokółkach tworzących zwykle gęsty kwiatostan.
Lamiaceae (jasnotowate)
wargowe · syn. Labiatae
  Półkrzewy w rodzaju macierzanka (Thymus), a z uprawianych np. krzewiasty rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis).
        
      
↑nie wyższe krzewy
      
        
↓nienasady ogonków liściowych naprzeciwległych liści zrośnięte ze sobą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Liście przynajmniej z jednej strony (co najmniej na nerwach) owłosione.
        
          
↓niespód liści ±biało, filcowato owłosiony
Buddleja daviddi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Gałązki początkowo ± 4-kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
          
          
↑nie spód liści najwyżej szaro, filcowato owłosiony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Gałązki obłe lub z podłużnymi listewkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
          
            
↓niegałązki z wyraźnymi podłużnymi listewkami zbiegającymi w dół od nasady liścia
            
            
            
        
↑nie nasady ogonków naprzeciwległych liści nie zrośnięte ze sobą; liście nagie
        
          
↓nienerwy boczne uderzająco łukowato biegnące ku szczytowi liścia
Rhamnus catharicus
Rhamnus catharticus
Rhamnus cathartica (szakłak pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Gałązki przynajmniej po części cierniste.
· ta cecha diagnostyczna ...
Rhamnus cathartica (szakłak pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie nerwy boczne biegną do brzegów blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Cierni brak. Owoce inne niż czarny pestkowiec.
          
            
↓niegałązki obłe bez listewek korkowych i brodawek
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
miazga pod korą cytrynowożółta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Kwiaty bez okwiatu, w kotkach. Nasiona z puchem lotnym.
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
wystepowanie
wiklina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
↑nie gałązki ±4-kanciaste z listewkami korkowymi lub gęsto brodawkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Kwiaty i nasiona inne.
            
              
↓niegałązki z pełnym rdzeniem
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus europaea
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Liście dookoła piłkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
              
              
↑nie gałązki bez rdzenia lub z przerywanym blaszkami
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
park
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Liście przynajmniej w dolnej 1/3 całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostycz ...