atlas-roslin.pl

drzewiaste - liście naprzeciwległe, pojedyncze, wcinane

↓nieliście przynajmniej w części głębiej wcinane -wrębne do -dzielnych
↓nieliście tylko na długopędach po części wrębne, poza tym niepodzielone lub całobrzegie
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos albus (śnieguliczka biała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocem biała, rozdęta jagoda.
↑nie wszystkie liście wrębne lub głębiej wcinane (jeśli tylko niektóre, to na brzegu ząbkowane)
↓nieogonek liściowy z gruczołkami; kwiaty białe; owoc pestkowiec
Viburnum opulus (kalina koralowa)
Viburnum opulus (kalina koralowa)
▶ Viburnum opulus L. (kalina koralowa)
wystepowanie - Viburnum opulus (kalina koralowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Częsta w wilgotnych lasach i zaroślach; uprawiana także jako krzew ozdobny w odmianie o płonnych kwiatach "Roseum".
↑nie ogonek liściowy bez gruczołków; kwiaty zwykle żółte lub czerwone; owocem podwójny skrzydlak
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer pseudoplatanus
↑nie liście bez głębszych wcięć, tylko piłkowane, ząbkowane lub karbowane
↓nieliście po 3-6 w nibyokółku, zimozielone, skórzaste; krzewinka
▶ Chimaphila umbellata (L.) W .P. C. Barton (pomocnik baldaszkowy)
wystepowanie - Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
syn. Pyrola umbellata L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście naprzeciwległe
↓niekrzewinki lub podkrzewy do 60 cm wysokości
↓niepędy nitkowate, czołgające się po ziemi; kwiaty po 1-2 na łodyżce
▶ Linnaea borealis L. (zimoziół północny)
wystepowanie - Linnaea borealis (zimoziół północny)
linnea północna · linnea północy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie pędy grubsze, wzniesione, pokładające się lub podnoszące się ale z podziemnymi rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w nibyokółkach tworzących zwykle gęsty kwiatostan.
▶ Lamiaceae (jasnotowate)
wargowe · syn. Labiatae
  Półkrzewy w rodzaju macierzanka (Thymus), a z uprawianych np. krzewiasty rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis).
↑nie wyższe krzewy
↓nienasady ogonków liściowych naprzeciwległych liści zrośnięte ze sobą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście przynajmniej z jednej strony (co najmniej na nerwach) owłosione.
↓niespód liści ± biało, filcowato owłosiony
Buddleja daviddi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki początkowo ± 4-kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie spód liści najwyżej szaro, filcowato owłosiony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki obłe lub z podłużnymi listewkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niegałązki z wyraźnymi podłużnymi listewkami zbiegającymi w dół od nasady liścia
↑nie nasady ogonków naprzeciwległych liści nie zrośnięte ze sobą; liście nagie
↓nienerwy boczne uderzająco łukowato biegnące ku szczytowi liścia
Rhamnus catharicus
Rhamnus catharticus
Rhamnus cathartica (szakłak pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki przynajmniej po części cierniste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Rhamnus cathartica L. (szakłak pospolity)
wystepowanie - Rhamnus cathartica (szakłak pospolity)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie nerwy boczne biegną do brzegów blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Cierni brak. Owoce inne niż czarny pestkowiec.
↓niegałązki obłe bez listewek korkowych i brodawek
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
miazga pod korą cytrynowożółta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty bez okwiatu, w kotkach. Nasiona z puchem lotnym.
▶ Salix purpurea L. (wierzba purpurowa)
wystepowanie - Salix purpurea (wierzba purpurowa)
wiklina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie gałązki ± 4-kanciaste z listewkami korkowymi lub gęsto brodawkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty i nasiona inne.
↓niegałązki z pełnym rdzeniem
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus europaea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście dookoła piłkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie gałązki bez rdzenia lub z przerywanym blaszkami
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
park
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście przynajmniej w dolnej 1/3 całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.67 [15]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.98 [40]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji