↓niekwiaty po (1) 2 (3)
Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
Ononis hircina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan gęsty, na krótkich pędach bocznych lub końcowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ononis arvensis L. (wilżyna bezbronna)
wystepowanie - Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Pastwiska, suche łąki, miedze, murawy, nasypy, pobocza; zwykle na glebach kamienistych, żyznych, o odczynie zasadowym.
↑nie kwiaty pojedynczo w kątach liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan gęsty na krótkich pędach bocznych lub rzadki na dłuższych pędach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nielistki węższe, szpiczaste
Ononis spinosa
kwitnąca gałązka
Ononis spinosa (wilżyna ciernista)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy proste, gałązki zwykle z licznymi, silnymi cierniami.
▶ Ononis spinosa L. (wilżyna ciernista)
wystepowanie - Ononis spinosa (wilżyna ciernista)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche łąki, pastwiska, pobocza, na glebach głębokich, ciężkich, żyznych, niekiedy zasolonych.
↑nie listki szersze, zaokrąglone
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy pełzające do podnoszących się, czasem zakorzeniające się; gałązki bez cierni lub z nielicznymi długimi, w nasadzie nie zdrewniałymi cierniami.
▶ Ononis repens L. (wilżyna rozłogowa)
wystepowanie - Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Murawy, przydroża, skraje lasów. Na glebach suchych, szkieletowych, stosunkowo żyznych.
Do 2014r. ochronie podlegał cały rodzaj. Teraz ochronie częściowej podlegają dwa wymienione na liście gatunki.
objaśnienie skrótów
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. [16.8]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 [119.4]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 [86.6]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1945 — Flora URSS. T.11 Leguminosae [85.11]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III [446]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji