atlas-roslin.pl

drzewiaste - liście naprzeciwległe, pojedyncze, całobrzegie

↓niezimozielony półpasożyt wyrastający na gałęziach drzew i krzewów
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
▶ Viscum album L. (jemioła pospolita)
wystepowanie - Viscum album (jemioła pospolita)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie rośliny korzeniące się w glebie
↓niepółkrzewy albo krzewinki z pędami przynajmniej po części pokładającymi się lub czołgającymi i zakorzeniającymi się
↓nienasady ogonków naprzeciwległych liści nie łączą się ze sobą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty zwykle żółte, promieniste, 15-26 mm średn. Owocem 3-klapowa torebka.
↑nie nasady ogonków naprzeciwległych liści zrośnięte ze sobą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Jeśli korona jest żółta lub biała, to kwiaty grzbieciste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście zimozielone, skórzaste, nagie, 2-8 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona promienista, niebieska, z ± lejkowatą rurką i 5 płaskim łatkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Vinca minor L. (barwinek pospolity)
wystepowanie - Vinca minor (barwinek pospolity)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście do 1 (3) cm długości, owłosione lub przynajmniej w nasadzie orzęsione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona grzbiecista.
▶ Lamiaceae (jasnotowate)
wargowe · syn. Labiatae
  W naszym klimacie brak typowych roślin drzewiastych. Półkrzewy w rodzaju macierzanka (Thymus), a z uprawianych np. krzewiasty rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis).
↑nie wzniesione krzewy lub pnącza
↓niepnącza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty grzbieciste, parami na wspólnej szypułce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie pędy wzniesione, nie pnące się
↓nieliście zimozielone, skórzaste, 1-3 (6) cm długości
↓niewszystkie liście naprzeciwległe, 1-3 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty zielonkawe, niepozorne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiany niski krzew ozdobny.
↑nie liście przeważnie po 3 w okółkach, 2-6 cm długości; kwiaty czerwonawe
Kalmia angustifolia
Kalmia latifolia (kalmia szerokolista)
  Uprawiane krzewy ozdobne podobne do różaneczników.
↑nie liście niezimozielone, najczęściej większe miękkie (jeśli zimozielone to sztywne i wtedy kwiaty białe a owoc pestkowiec)
↓nienerwy boczne udrzerzająco łukowato dochodzące prawie do szczytu blaszki
↑nie nerwy boczne dochodzą do brzegu blaszki liściowej
↓nienasady ogonków naprzeciwległych liści zrośnięte ze sobą
↑nie nasady ogonków naprzeciwległych liści nie zrośnięte ze sobą
↓nieblaszka liściowa naga, do 10 cm długości i 7 cm szerokości; krzewy
↑nie blaszka liściowa biało owłosiona, szeroko sercowata; drzewa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Drzewa.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.67 [15]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.98 [40]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji