drzewiaste - liście naprzeciwległe, pojedyncze, całobrzegie

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: klucz do oznaczania drzew, krzewów, krzewinek i zdrewniałych pnączy w stanie bezkwiatowym]
  
zimozielony półpasożyt wyrastający na gałęziach drzew i krzewów (↓nie)
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
Viscum album (jemioła pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
rośliny korzeniące się w glebie (↑nie)
  
    
półkrzewy albo krzewinki z pędami przynajmniej po części pokładającymi się lub czołgającymi i zakorzeniającymi się (↓nie)
    
      
nasady ogonków naprzeciwległych liści nie łączą się ze sobą (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kwiaty zwykle żółte, promieniste, 15-26 mm średn. Owocem 3-klapowa torebka.
      
      
nasady ogonków naprzeciwległych liści zrośnięte ze sobą (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Jeśli korona jest żółta lub biała, to kwiaty grzbieciste.
· ta cecha ...
      
        
liście zimozielone, skórzaste, nagie, 2-8cm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Korona promienista, niebieska, z ±lejkowatą rurką i 5 płaskim łatkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Vinca minor (barwinek pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
liście do 1(3)cm długości, owłosione lub przynajmniej w nasadzie orzęsione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Korona grzbiecista.
Lamiaceae (jasnotowate)
wargowe · syn. Labiatae
  W naszym klimacie brak typowych roślin drzewiastych. Półkrzewy w rodzaju macierzanka (Thymus), a z uprawianych np. krzewiasty rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis).
        
    
wzniesione krzewy lub pnącza (↑nie)
    
      
pnącza (↓nie)
· ta ce ...
· Kwiaty grzbieciste, parami na wspólnej szypułce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
      
      
pędy wzniesione, nie pnące się (↑nie)
      
        
liście zimozielone, skórzaste, 1-3(6)cm długości (↓nie)
        
          
wszystkie liście naprzeciwległe, 1-3cm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Kwiaty zielonkawe, niepozorne.
· ta cecha diagnostyczna ...
  Uprawiany niski krzew ozdobny.
          
          
liście przeważnie po 3 w okółkach, 2-6cm długości; kwiaty czerwonawe (↑nie)
Kalmia angustifolia
Kalmia latifolia (kalmia szerokolista)
  Uprawiane krzewy ozdobne podobne do różaneczników.
          
        
liście niezimozielone, najczęściej większe miękkie (jeśli zimozielone to sztywne i wtedy kwiaty białe a owoc pestkowiec) (↑nie)
        
          
nerwy boczne udrzerzająco łukowato dochodzące prawie do szczytu blaszki (↓nie)
          
          
nerwy boczne dochodzą do brzegu blaszki liściowej (↑nie)
          
            
nasady ogonków naprzeciwległych liści zrośnięte ze sobą (↓nie)
            
            
nasady ogonków naprzeciwległych liści nie zrośnięte ze sobą (↑nie)
            
              
blaszka liściowa naga, do 10cm długości i 7cm szerokości; krzewy (↓nie)
              
              
blaszka liściowa biało owłosiona, szeroko sercowata; drzewa (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Drzewa.