atlas-roslin.pl

klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających

cechy diagnostyczne w kluczu:kluczkl 4454
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:kluczkl 4454
↓nierośliny nie zakorzeniające się w dnie - pływające po lustrze wody lub pod wodą
↑nie rośliny zakorzenione w dnie (czasem mogą być odrywane przez prąd i fale)
↓niełodygi z gałązkami wyrastającymi w okółku ALBO z wieloząbkowymi pochwami na węzłach; wzniesione, bez kwiatów
↓niełodygi gładkie, mocne, łatwo rozpadają się na człony; liście zrośnięte w wieloząbkowe pochwy
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
· Łodygi gładkie, mocne, łatwo rozpadają się na człony; liście zrośnięte w wieloząbkowe pochwy.
· Rośliny wystające z wody, czasem z kłosami zarodnikonośnymi.
▶ Equisetum fluviatile L. (skrzyp bagienny)
wystepowanie - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
syn. Equisetum limosum L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie łodygi i gałązki zwykle szorstkie, kruche, bez liści i pochew
Chara (ramienica)
XL
· Łodygi i gałązki zwykle szorstkie, kruche, bez liści i pochew.
· Rośliny zawsze zanurzone, czasem z lęgniami i plemniami.
↑nie rośliny bez gałązek w okółkach lub wieloząbkowych pochew w węzłach
↓nieliście podzielona na liczne nitkowate lub szczeciniaste podobne do siebie łatki, zwykle zanurzone (o ile poziom wody się nie obniżył)
↑nie przynajmniej liście pływające po lustrze wody niepodzielone nitkowato (najwyżej na szerokie odcinki)
↓nieliście mieczowate, kolczasto piłkowane, w różyczce
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
· Liście mieczowate, kolczasto piłkowane, w różyczce.
· Rośliny w czasie kwitnienia do połowy wynurzone.
▶ Stratiotes aloides L. (osoka aloesowata)
wystepowanie - Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście nie w różyczce lub liście różyczkowe bez kolców
↓nieprzynajmniej górne liście pływają po powierzchni wody; najwyższe kwiaty i kwiatostany wystają z wody
↑nie rośliny bez liści pływających, najwyżej niektóre zanurzone wystają częściowo z wody
↓nieliście z języczkiem w nasadzie, górą podłużnie bruzdkowane lub z podwójnym rowkim (zanurzone formy traw szuwarowych)
↑nie liście inne
↓nierośliny płonne, zanurzone, o wstęgowatych liściach
↑nie rośliny z kwiatami i owocami; liście nie wstęgowate
↓niezwykle bez liści, rzadziej liście zredukowane do pochew u nasady sitowatych, obłych lub słabo kanciastych pędów
· Zwykle bez liści, rzadziej liście zredukowane do pochew u nasady sitowatych, obłych lub słabo kanciastych pędów.
· Kwiaty w kłosach — szczytowych pojedynczych lub zebranych w pęczkowate skrętki wyrastające pozornie z boku łodygi.
↓niejeden szczytowy kłos, bez liściowatej podsadki
Eleocharis ovata
Eleocharis uniglumis (ponikło jednoprzysadkowe)
↑nie kwiatostan złożony z wielu kłosów
Scirpus radicans (sitowie korzenioczepne)
↑nie rośliny z wyraźnymi liśćmi właściwymi i nie są objęte w nasadzie przez pochwy
↓niewszystkie liście w odziomkowej różyczce, równowąskie, szydlaste do nitkowatych, a na łodydze najwyżej liści łuskowate
cechy diagnostyczne w kluczu:kluczkl 4454
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.104 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.76 [15]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji