fot. 020908-3204 (317×866) — copyright © by Marek Snowarski
gałązka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Empetrum nigrum (bażyna czarna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.09.2002, Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami
copyright © by Marek Snowarski