Rośliny wydm

pozostałe rośliny wydm

Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Scleranthus perennis (czerwiec trwały)
Sedum acre (rozchodnik ostry)
Spergula morisonii (sporek wiosenny)
Gypsophila fastigiata (łyszczec baldachogronowy)
Cerastium semidecandrum (rogownica pięciopręcikowa)
Cardaminopsis arenosa ssp. arenosa (rzeżusznik piaskowy typowy)
Teesdalea nudicaulis (chroszcz nagołodygowy)
Euphrasia stricta (świetlik wyprężony)
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Armeria maritima (zawciąg pospolity)
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Dianthus deltoides (goździk kropkowany)
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)
Rumex acetosella (szczaw polny)
Chenopodium glaucum (komosa sina)
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Silene otites (lepnica wąskopłatowa)
Helichrysum arenarium (kocanki piaskowe)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)
Potentilla argentea agg. (pięciornik srebrny agg.)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Artemisia campestris (bylica polna)
Filago minima (nicennica drobna)
Trifolium arvense (koniczyna polna)
Plantago arenaria (babka piaskowa)
Agrostis canina (mietlica psia)
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))
Corynephorus canescens (szczotlicha siwa)
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex hirta (turzyca owłosiona)