atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· prawdopdobnie kenofit, ustalenie statusu wymaga dalszych badań [234]

Oenothera biennis L. s.str.

wiesiołek dwuletni
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
cechy diagnostyczne w kluczu:Oenothera (wiesiołek)kl 4957

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- ustalenie statusu wymaga dalszych badań, nieinwazyjny; prawdopdobnie kenofit; pochodzenie: nieznany [czas przybycia na teren Polski: nieokreślony]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030627.59.03 - Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni); Zdbice, k. Wałcza
030627-59
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #27
znalezisko 20080722.1.js - Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
080722-1
leg. Jacek Soboń #4

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
🌱
W medycynie stosuje się Oenotherae oleum raffinatum (olejek wiesiołkowy oczyszczony) — olej tłusty otrzymany z nasion tego gatunku lub Oenothera lamarckiana L. przez ekstrakcję i/lub tłoczenie, następnie rafinowany.

mieszańce Oenothera biennis L. s.str.

wystepowanie
Oenothera ×fallax · wiesiołek mylący
Oenothera biennis × glazioviana
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
Oenothera glazioviana · wiesiołek czerwonokielichowy
Oenothera erythrosepala
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Oenothera ×rigirubata
Oenothera ammophila × biennis
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Oenothera ammophila · wiesiołek wydmowy
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Oenothera ×albisubcurva
Oenothera subterminalis × biennis
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Oenothera subterminalis · wiesiołek śląski
Oenothera silesiaca
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
Oenothera ×casimiri · wiesiołek Kazimierza
Oenothera biennis × rubricaulis
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Oenothera rubricaulis · wiesiołek czerwonołodygowy
Oenothera muricata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]