opis

Rośliny jednoletnie, różnej wysokości w zależności od populacji i warunkach wzrostu, dochodzące do 200 cm wysokości. Przynajmniej początkowo pokryte włoskami mączystymi.

space

Kwiatostan złożony z kilku- do wielokwiatowych zbitych lub rozluźnionych kłębików zebranych w pozorne wiechy, kłosy lub dwuskrętka.

space

Niełupki spłaszczone od góry, ułożone poziomo. Owocnia błoniasta, odstająca lub ściśle przylegająca do nasienia. Nasiona czarne, błyszczące, gładkie lub o różnorodnie urzeźbionej powierzchni.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
Bardzo pospolita.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

zmienność

Komosa biała (agg.) (Chenopodium album agg.) grupuje liczne podobne do siebie drobne gatunki.

space

nadrzędne klucze:Chenopodium (komosa)kl 68
↓nie(z) liście trójwrębne wydłużone
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan bogato rozgałęziony w formie wiechy pozornej z równomiernie rozłożonymi kłębikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Chenopodium ficifolium Sm. (komosa jesienna)
wystepowanie - Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Aluwia, pola, miejsca ruderalne zasobne w azot.
↑nie (z) łupina gładka lub słabo rzeźbiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łupina nasienna gładka lub z delikatnym urzeźbieniem.
↓nie(z) kłębiki luźne na szypułkach
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
XL
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Chenopodium pedunculare Bertol. (komosa szypułowa)
wystepowanie - Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Siedliska ruderalne różnego rodzaju i chwast upraw.
↑nie (z) kłębiki zwarte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście w zarysie ± okrągłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) dolne i środkowe liście do 4 cm długości
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu bez kila lub z niewyraźnym.
  Siedliska ruderalne, żyzne, preferuje zasadowe, znosi silne zasolenie.
↑nie (z) dolne i środkowe liście ponad 4 cm długości
Chenopodium quinoa (komosa ryżowa)
Chenopodium quinoa (komosa ryżowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu przeważnie z wyraźnym kilem.
▶ Chenopodium quinoa L. (komosa ryżowa)
(potocznie: "quinoa") · takson uprawiany[491]
  Dawna roślina uprawna z wysokogórskich rejonów Ameryki Południowej
↑nie (z) liście inne, dłuższe niż szersze
↓nie(z) rozgałęzianie się poziome
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zwykle zaczerwienione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) okwiat bez ostrej krawędzi
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
▶ Chenopodium strictum Roth (komosa wzniesiona)
wystepowanie - Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
komosa sztywna · syn. Chenopodium album L. ssp. striatum (Krašan) Murr · Chenopodium betaceum Andrz. · Chenopodium striatum Krašan · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Tereny ruderalna, place, składowiska, także jako chwast, zwłaszcza w okopowych. Stosunkowo ciepłolubny
↑nie (z) okwiat z ostrą krawędzią
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
owocujące rośliny
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Chenopodium striatiforme Murr (komosa drobnolistna)
wystepowanie - Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Głównie siedliska ruderalne na lekkich glebach.
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
XL
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Chenopodium acerifolium Andrz. (komosa ostroklapowa)
wystepowanie - Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
syn. Chenopodium album L. var. hastatum Klingg. · Chenopodium album L. var. klinggraeffii Abrom. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Aluwia dorzecza Wisły.
↑nie (z) nierozgałęzione lub rozgałęzienia skośne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiatostan ulistniony
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan w formie ulistnionej wiechy pozornej o nielicznych rozgałęzieniach, kłębiki luźne, wierzchotkowate, często zastąpione przez pojedyncze kwiaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Chenopodium suecicum Murr (komosa zielona)
wystepowanie - Chenopodium suecicum (komosa zielona)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Jako chwast okopowych, na żyznych, wilgotnych polach, w ogrodach, poza tym przydroża, żyzne, chłodne, ocienione tereny ruderalne, czasem brzegi wód.
↑nie (z) kwiatostan bezlistny
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan w formie bezlistnego kłosa pozornego lub wiechy pozornej, kłębiki ± bez szypułek, brak kwiatów pojedynczych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Chenopodium album s.str. L. (komosa biała (s.str.))
wystepowanie - Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Gatunek bardzo pospolity na terenach ruderalnych i jako chwast upraw, zwłaszcza ogrodniczych i okopowych, na terenach niepodmokłych. Bez szczególnych preferencji co do rodzaju gleby lub jej kwasowości.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
🌱
Po zjedzeniu komosy wzrasta wrażliwość skóry na światło i po wystawieniu na silne słońce może dojść do poparzeń różnego stopnia, także ciężkich. [78]
Chenopodium giganteum (komosa olbrzymia)
Chenopodium giganteum
Rośliny znacznych rozmiarów, do 2-3 m wysokości. Rosnące końce pędów i liście czerwonofioletowo omączone.

space

Nasiona 1-1.2 mm średnicy.

space

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Chenopodium album agg. [🔉 che·no·po·di·um * ag·gre·g·ti·o](pl) komosa biała (agg.) · lebioda · "komosa biała"
agg.; aggregtio (lat., subst.) — zbiór, zgromadzenie; skrót stosowany dla oznaczenia taksonu (zwykle gatunku) zbiorowego; skrót tłumaczony też przymiotnikowo[64] - aggregatus (zbiorowy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
 • Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. [22.3]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. [20]
 • Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. [83]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. [81]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Mowszowicz, J., 1982 — Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych. [78]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji