atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Chenopodium album agg. [🔉 che·no·po·di·um *]

komosa biała (agg.), lebioda, (komosa biała)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodium (komosa)kl 68
Rośliny jednoletnie, różnej wysokości w zależności od populacji i warunkach wzrostu, dochodzące do 200 cm wysokości. Przynajmniej początkowo pokryte włoskami mączystymi.

space

Kwiatostan złożony z kilku- do wielokwiatowych zbitych lub rozluźnionych kłębików zebranych w pozorne wiechy, kłosy lub dwuskrętka.

space

Niełupki spłaszczone od góry, ułożone poziomo. Owocnia błoniasta, odstająca lub ściśle przylegająca do nasienia. Nasiona czarne, błyszczące, gładkie lub o różnorodnie urzeźbionej powierzchni.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
Bardzo pospolita.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

zmienność

Komosa biała (agg.) (Chenopodium album agg.) grupuje liczne podobne do siebie drobne gatunki.

space

  
↓nie(z) liście trójwrębne wydłużone
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Kwiatostan bogato rozgałęziony w formie wiechy pozornej z równomiernie rozłożonymi kłębikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Aluwia, pola, miejsca ruderalne zasobne w azot.
  
  
↑nie (z) łupina gładka lub słabo rzeźbiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Łupina nasienna gładka lub z delikatnym urzeźbieniem.
  
    
↓nie(z) kłębiki luźne na szypułkach
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
XL
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Siedliska ruderalne różnego rodzaju i chwast upraw.
    
    
↑nie (z) kłębiki zwarte
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
    
      
↓nie(z) liście w zarysie ±okrągłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
      
        
↓nie(z) dolne i środkowe liście do 4 cm długości
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Listki okwiatu bez kila lub z niewyraźnym.
Chenopodium opulifolium (komosa kalinolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Siedliska ruderalne, żyzne, preferuje zasadowe, znosi silne zasolenie.
        
        
↑nie (z) dolne i środkowe liście ponad 4 cm długości
Chenopodium quinoa (komosa ryżowa)
Chenopodium quinoa (komosa ryżowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Listki okwiatu przeważnie z wyraźnym kilem.
Chenopodium quinoa (komosa ryżowa)
(potocznie: quinoa) · takson uprawiany
  Dawna roślina uprawna z wysokogórskich rejonów Ameryki Południowej
        
      
↑nie (z) liście inne, dłuższe niż szersze
      
        
↓nie(z) rozgałęzianie się poziome
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Liście zwykle zaczerwienione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
        
          
↓nie(z) okwiat bez ostrej krawędzi
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
wystepowanie
komosa sztywna · syn. Chenopodium album ssp. striatum · Chenopodium betaceum · Chenopodium striatum · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Tereny ruderalna, place, składowiska, także jako chwast, zwłaszcza w okopowych. Stosunkowo ciepłolubny
          
          
↑nie (z) okwiat z ostrą krawędzią
          
            
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Głównie siedliska ruderalne na lekkich glebach.
            
            
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
XL
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowe ...
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
wystepowanie
syn. Chenopodium album var. hastatum · Chenopodium album var. klinggraeffii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Aluwia dorzecza Wisły.
            
        
↑nie (z) nierozgałęzione lub rozgałęzienia skośne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Liście zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
        
          
↓nie(z) kwiatostan ulistniony
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Kwiatostan w formie ulistnionej wiechy pozornej o nielicznych rozgałęzieniach, kłębiki luźne, wierzchotkowate, często zastąpione przez pojedyncze kwiaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Jako chwast okopowych, na żyznych, wilgotnych polach, w ogrodach, poza tym przydroża, żyzne, chłodne, ocienione tereny ruderalne, czasem brzegi wód.
          
          
↑nie (z) kwiatostan bezlistny
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· Kwiatostan w formie bezlistnego kłosa pozornego lub wiechy pozornej, kłębiki ±bez szypułek, brak kwiatów pojedynczych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek bardzo pospolity na terenach ruderalnych i jako chwast upraw, zwłaszcza ogrodniczych i okopowych, na terenach niepodmokłych. Bez szczególnych preferencji co do rodzaju gleby lub jej kwasowości.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
🌱
Po zjedzeniu komosy wzrasta wrażliwość skóry na światło i po wystawieniu na silne słońce może dojść do poparzeń różnego stopnia, także ciężkich. [78]
Rośliny znacznych rozmiarów, do 2 – 3 m wysokości. Rosnące końce pędów i liście czerwonofioletowo omączone.

space

Nasiona 1 – 1.2 mm średnicy.

space