takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris versicolor L.

kosaciec różnobarwny
na stronie — wymagania i uprawa