atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sagittaria latifolia Willd. [🔉 sa·git·ta·ri·a *]

strzałka szerokolistna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sagittaria latifolia (strzałka szerokolistna)
08.07.2007 copyright © by Jacek Soboń
Sagittaria latifolia (strzałka szerokolistna)
Sagittaria latifolia (strzałka szerokolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Sagittaria (strzałka)kl 9102

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Sagittaria latifolia (strzałka szerokolistna)
🌱
Uprawiana bylina płytkowodna z Ameryki Północnej. W Europie Zachodniej i Południowej miejscami zdziczała.

space

nie jest trująca
wysokość: 60 – 70 cm
kwitnienie: od lipca do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
☷ gleba: żyzna • ciężka (gliniasta/ilasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sagittaria latifolia (strzałka szerokolistna)
W pełni mrozoodporna (zimują dość spore bulwki na rozłogach).

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

3 – 2 szt./m2 • rozstawa: 58 – 71 cm
przez podział [bulwki zimujące na rozłogach]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1)