atlas-roslin.pl

długotrwałe byliny okrywowe i zadarniające

długotrwałe (w korzystnych siedliskach) byliny kwiatowe

Długowieczne byliny okrywowe - siedliskach o korzystnych warunkach życiowych są długowieczne (rzędu nastu lat) lub wybitnie długowieczne (utrzymują się w dobrej kondycji przez dziesięciolecia).
trawy, turzyce, kosmatki itp.
efemeroidialne (geofity wiosenne)
objaśnienie skrótów