atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Chenopodium murale L.

komosa murowa
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch
Chenopodium murale (komosa murowa)
20.09.2004 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Chenopodium murale (komosa murowa)
Chenopodium murale (komosa murowa)
Chenopodium murale (komosa murowa)
Chenopodium murale (komosa murowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodium (komosa)kl 61
Chenopodium murale (komosa murowa)
kwiatostan
Chenopodium murale (komosa murowa)
kwiatostan
Roślina jednoroczna o silnym, nieprzyjemnym zapachu. Łodyga wzniesiona, do 100 (150) cm wysokości.

space

Niełupki z wyraźnym ostrym brzegiem, czarne, powierzchnia łupiny nasiennej z okrągłymi dołkami.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Siedliska ruderalne, żyzne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040920.1.bsw - Chenopodium murale (komosa murowa)
040920-1
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska #5
znalezisko 20190602.3.kkcz - Chenopodium murale (komosa murowa); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190602-3
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/rośliny z nasion Totana, Murcj.../ #3