atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Chenopodium hybridum L. [🔉 che·no·po·di·um *]

komosa wielkolistna
Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
25.06.2008, Solec Zdrój; copyright © by Adam Dobrzański
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
pokrój
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
szczyt pędu; liście o tępej lub sercowatej nasadzie i o brzegu z kilkoma dużymi zębami
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
fragment kwiatostanu, kilka kwiatów rozkwitłych; wszystkie kwiaty symetrycznie promieniste, 5-krotne
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
kwiaty
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodium (komosa)kl 54
Roślina jednoroczna, początkowo nieco omączona, potem naga, lśniąca.

space

Wiecha w górze bezlistna.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
Częsta na niżu Polski. Siedliska ruderalne, także chwast w ogrodach i w uprawach okopowych. Na glebach żyznych, lekkich, rośnie także w półcieniu.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030619.18.03 - Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna); Zdbice, k. Wałcza
030619-18
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #10

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Chenopodium hybridum L. [🔉 che·no·po·di·um *]Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch [🔉 che·no·po·di·as·trum *](pl) komosa wielkolistna
(lat.) -aster, -astra, -astrum suff.
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)