atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Amaranthaceae » Fam.Chenopodiaceae » Atriplex »

Atriplex prostrata Boucher ex DC. s.l. [🔉a·tri·pleks *]

łoboda oszczepowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
22.08.2012, Świnoujście, ujście Świny przy Stawa Młyny; copyright © by Marek Snowarski
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
3D
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
3D
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
3D

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Atriplex (łoboda)kl 124
Bardzo zmienny gatunek. Wyróżniane podgatunki są najpewniej tylko morfotypami siedliskowymi: drobniejsze z solnisk to typowe (jedynie te z wybrzeża Bałtyku zachowują swe cechy w uprawie [71.2]), szerokolistne występują na przeciętnych stanowiskach, na bardzo żyznych i zacienionych szczególnie okazałe typy 'polonica'.
Roślina jednoroczna, 15-70 (100) cm wysokości, łodyga wzniesiona, podnosząca się lub rozesłana, prążkowana, tępo kanciasta.

Dolne liście szerokotrójkątne, oszczepowate, w nasadzie ucięte lub szeroko klinowate (kąt pomiędzy krawędziami nasady większy od 120°). Ząbki w najszerszej części ±prostopadłe lub nieco skośnie skierowane do przodu.

Podkwiatki ±szeroko trójkątne lub trójkątno-rombowate.

Kwitnienie lipiec-wrzesień.Roślina jednoroczna, 15-70 (100) cm wysokości, łodyga wzniesiona, podnosząca się lub rozesłana, prążkowana, tępo kanciasta.

space

Podkwiatki ±szeroko trójkątne lub trójkątno-rombowate.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Atriplex prostrata (łoboda oszczepowata)
Siedliska ruderalne i zasolone.Siedliska ruderalne i zasolone.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

  
↓nieliście do 1.5× dłuższe niż szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki jajowato-rombowate, z ostrymi ząbkami na grzbiecie.
Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. polonica (Zapał.) Uotila (łoboda oszczepowata polska)
syn. Atriplex hastata L. ssp. polonica (Zapał.) Aellen · Atriplex polonicum Zapał. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Wg. [71.2s278] to może być tylko morfotyp ze stanowisk zacienionych, stale wilgotnych.
  
  
↑nie liście do 2× tak długie jak szerokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki z kilkoma guzkowatymi ząbkami na grzbiecie.
  
    
↓nieliście zielone, cienkie
Atriplex prostrata ssp. latifolia (łoboda oszczepowata szerokolistna)
Atriplex prostrata ssp. latifolia (łoboda oszczepowata szerokolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki trójkątne z krótką, klinowatą podstawą, zwykle całobrzegie.
  Pospolicie na różnych siedliskach ruderalnych, mniej lub bardziej zasolonych.
    
    
↑nie liście szarawe, nieco gruboszowate
Atriplex prostrata ssp. prostrata
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki prawie trójkątnie-rombowate.
Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
syn. Atriplex hastata L. var. salina (Wallr.) Gren. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Solniska.
    

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110704.2.mol - Atriplex prostrata (łoboda oszczepowata); Poddąbie
110704-2
leg. Marek Olszycki
/Poddąbie/ #2