atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Atriplex prostrata s.l. Boucher ex DC.

łoboda oszczepowata
Atriplex hastatum L.
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
22.08.2012, Świnoujście, ujście Świny przy Stawa Młyny; copyright © by Marek Snowarski
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
3D
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
3D
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
3D

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Atriplex (łoboda)kl 124
Bardzo zmienny gatunek. Wyróżniane podgatunki są najpewniej tylko morfotypami siedliskowymi: drobniejsze z solnisk to typowe (jedynie te z wybrzeża Bałtyku zachowują swe cechy w uprawie [71.2]), szerokolistne występują na przeciętnych stanowiskach, na bardzo żyznych i zacienionych szczególnie okazałe typy 'polonica'.
Roślina jednoroczna, 15 – 70 (100) cm wysokości, łodyga wzniesiona, podnosząca się lub rozesłana, prążkowana, tępo kanciasta.

space

Podkwiatki ±szeroko trójkątne lub trójkątno-rombowate.

space

występowanie

Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Siedliska ruderalne i zasolone.
  
↓nieliście do 1.5× dłuższe niż szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyra ...
· Podkwiatki jajowato-rombowate, z ostrymi ząbkami na grzbiecie.
Atriplex prostrata ssp. polonica (łoboda oszczepowata polska)
syn. Atriplex polonicum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Wg. [71.2s278] to może być tylko morfotyp ze stanowisk zacienionych, stale wilgotnych.
  
  
↑nie liście do 2× tak długie jak szerokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Podkwiatki z kilkoma guzkowatymi ząbkami na grzbiecie.
  
    
↓nieliście zielone, cienkie
Atriplex prostrata ssp. latifolia (łoboda oszczepowata szerokolistna)
Atriplex prostrata ssp. latifolia (łoboda oszczepowata szerokolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Podkwiatki trójkątne z krótką, klinowatą podstawą, zwykle całobrzegie.
  Pospolicie na różnych siedliskach ruderalnych, mniej lub bardziej zasolonych.
    
    
↑nie liście szarawe, nieco gruboszowate
Atriplex prostrata ssp. prostrata
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· Podkwiatki prawie trójkątnie-rombowate.
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
syn. Atriplex hastata var. salina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska.
    

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110704.2.mol - Atriplex prostrata s.l. (łoboda oszczepowata); Poddąbie
110704-2
leg. Marek Olszycki
/Poddąbie/ #2