atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Chenopodium vulvaria L.

komosa mierzliwa
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
16.09.2008, OB PAN, Powsin; copyright © by Paweł Kalinowski
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
omączenie łodygi i spodu liści
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
kwiatostan
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodium (komosa)kl 67
Roślina jednoroczna, wyraźnie omączona; o silnym nieprzyjemnym śledziowym zapachu. Łodyga płożąca się lub podnosząca się, rzadko wzniesiona, 5 – 40 cm wysokości.

space

Wszystkie słupki i owoce spłaszczone z góry, ustawione poziomo względem dna kwiatowego. Wszystkie kwiaty o symetrii promienistej, 5-krotne. Listki okwiatu całobrzegie.

space

Kwitnienie maj – wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Siedliska ruderalne, przydroża, przypłocia. Na glebach lekkich, zasobnych zwłaszcza w azot, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080916.1.pk - Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa); OB PAN, Powsin
080916-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB PAN, Powsin/ #1
znalezisko 20200716.2.kkcz - Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200716-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/roślina z nasion pochodzenia h.../ #5