atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Chenopodium vulvaria L. [🔉 che·no·po·di·um *]

komosa mierzliwa
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
08.08.2022, Pińczów; copyright © by Iwona Ziółkowska
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
omączenie łodygi i spodu liści
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
kwiatostan
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
siewka
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
XL
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
XL
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodium (komosa)kl 67
Roślina jednoroczna, wyraźnie omączona; o silnym nieprzyjemnym śledziowym zapachu. Łodyga płożąca się lub podnosząca się, rzadko wzniesiona, 5 – 40 cm wysokości.

space

Wszystkie słupki i owoce spłaszczone z góry, ustawione poziomo względem dna kwiatowego. Wszystkie kwiaty o symetrii promienistej, 5-krotne. Listki okwiatu całobrzegie.

space

Kwitnienie maj – wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
Nieczęsta. Siedliska ruderalne, przydroża, przypłocia. Na glebach lekkich, zasobnych zwłaszcza w azot, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080916.1.pk - Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa); OB PAN, Powsin
080916-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB PAN, Powsin/ #1
znalezisko 20200716.2.kkcz - Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200716-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/roślina z nasion pochodzenia h.../ #5