antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Atriplex rosea L.

łoboda gwiazdkowata
Atriplex roseum L.
Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata)
08.1873, Łosice, woj. mazowieckie; copyright © by arkusz zielnikowy ze zbiorów WA; fot. M. Graniszewska, P. Kalinowski XL
Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 20-60(80)cm wysokości, łodyga główna ±wzniesiona, nie prażkowana, silnie rozgałęziona, gałązki podnoszące się; gęsto łuskowato, biało owłosione.

space

Kwiatostan przeważnie złożony z kłębików umieszczonych w kątach liści, jedynie kilka górnych bez podsadek.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Tereny ruderalne, przydroża, pobocza. Na glebach wysychających, zasolonych, bogatych w azot.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych