cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne, ±nagie (za wyjątkiem samego początku wzrostu), bez charakterystycznego zapachu. Łodyga wzniesiona, do 100(150)cm wysokości.

space

Osie kwiatostanu i zewnętrzne powierzchnie listków okwiatu nagie. Wszystkie słupki i owoce spłaszczone z góry, ustawione poziomo względem dna kwiatowego. Wszystkie kwiaty o symetrii promienistej, (4)5-krotne. Listki okwiatu całobrzegie.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
Nieczęsta. Siedliska ruderalne, pobocza. Na glebach żyznych, często słonych, wiosną wilgotnych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, ustępujący (EN)
• archeofit
• Pochodzenie: Europa i Azja
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji