antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Chenopodium urbicum L.

komosa trójkątna
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
11.09.2012, Czaple Ruskie, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
07.1998, Szczeglacin, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL

cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne, ±nagie (za wyjątkiem samego początku wzrostu), bez charakterystycznego zapachu. Łodyga wzniesiona, do 100(150)cm wysokości.

space

Osie kwiatostanu i zewnętrzne powierzchnie listków okwiatu nagie. Wszystkie słupki i owoce spłaszczone z góry, ustawione poziomo względem dna kwiatowego. Wszystkie kwiaty o symetrii promienistej, (4)5-krotne. Listki okwiatu całobrzegie.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Siedliska ruderalne, pobocza. Na glebach żyznych, często słonych, wiosną wilgotnych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych