atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Chenopodium rubrum L. [🔉 che·no·po·di·um *]

komosa czerwonawa
Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
10.08.2012, Świnoujście, plaża przy Gazoporcie; copyright © by Marek Snowarski
Chenopodium rubrum
3D
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
dolna strona liścia
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodium (komosa)kl 58
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Roślina jednoroczna, zaczerwieniona, początkowo nieco omączona potem naga. Łodyga wzniesiona, pokładająca się lub płożąca się, (1) 25 – 35 (90) cm wysokości.

space

Listki okwiatu wszystkich kwiatów na zewnątrz bez kila lub z nieznacznym; zrośnięte zwykle do połowy. Słupki i owoce w większości bocznie spłaszczone; kwiatostan nieomączony.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Chenopodium rubrum
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Pozbawione roślinności tereny przy ciekach wodnych i wodach stojących. Preferuje gleby głębokie, zasobne w azot i próchnicę. Także na innych wilgotnych i zasobnych w rozkładającą się materię organiczną terenach ruderalnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120822.2.12; Świnoujście, ujście Świny przy Stawa Młyny
120822-2
leg. Marek Snowarski
/Świnoujście, ujście Świny przy Stawa Młyny/ #16, 4.3D
znalezisko 20120810.2.12 - Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa); Świnoujście, plaża przy Gazoporcie
120810-2
leg. Marek Snowarski
/Świnoujście, plaża przy Gazoporcie/ #14, 2.3D
znalezisko 20101114.1.jkr; Kraków
101114-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #8, 3.3D