takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Chenopodium rubrum L.

komosa czerwonawa
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
10.08.2012, Świnoujście, plaża przy Gazoporcie; copyright © by Marek Snowarski
Chenopodium rubrum
||
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
dolna strona liścia
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum

opis

Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Roślina jednoroczna, zaczerwieniona, początkowo nieco omączona potem naga. Łodyga wzniesiona, pokładająca się lub płożąca się, (1)25-35(90)cm wysokości.

space

Listki okwiatu wszystkich kwiatów na zewnątrz bez kila lub z nieznacznym; zrośnięte zwykle do połowy. Słupki i owoce w większości bocznie spłaszczone; kwiatostan nieomączony.

space

występowanie

Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Chenopodium rubrum
wystepowanie
o mapie występowania
Pozbawione roślinności tereny przy ciekach wodnych i wodach stojących. Preferuje gleby głębokie, zasobne w azot i próchnicę. Także na innych wilgotnych i zasobnych w rozkładającą się materię organiczną terenach ruderalnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120822.2.12; Świnoujście, ujście Świny przy Stawa Młyny
120822-2
leg. Marek Snowarski
/Świnoujście, ujście Świny przy Stawa Młyny/ #26
znalezisko 20120810.2.12 - Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa); Świnoujście, plaża przy Gazoporcie
120810-2
leg. Marek Snowarski
/Świnoujście, plaża przy Gazoporcie/ #18
znalezisko 20101114.1.jkr; Kraków
jkr.101114-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #14