atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943

olsy i zarośla łozowe (lasy bagienne z olszą czarną (olesy) i zarośla)

lasy z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa) lub zarośla szerokolistnych wierzb z udziałem olszy; głównie na niżu w zagłębieniach o utrudnionym odpływie, na mokrych glebach torfowych i torfowo-mineralnych

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaErico-PineteaSalicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Alnetea glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Alnetea glutinosae

  O.Alnetalia glutinosae
  
    All.Alnion glutinosae
    
      GrAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae (łozowiska)
      
        Ass.Myrico-Salicetum auritae (łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą)
        
        Ass.Salicetum pentandro-cinereae (łozowisko z wierzbą szarą)
        
        Ass.Betulo-Salicetum repentis (łozowisko subborealne)
        
      GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)
      
        Zb.Quercus robur-Carex elongata (dębniak turzycowy)
        
        Zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris (sosnowo-brzozowy las bagienny)
        
        Ass.Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy)
        
          SubAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy)
          
            odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska)
            
            odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna)
            
          SubAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum (ols porzeczkowy typowy)
          
            odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska)
            
            odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna)
            
          SubAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum (ols porzeczkowy śledziennicowy)
          
            odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska)
            
            odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna)
            
          SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum (ols porzeczkowy żywokostowy)
          
            odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska)
            
            odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna)
            
        Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum (ols torfowcowy)
        
          odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna (ols torfowcowy odm. suboceaniczna)
          
          odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska (ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska)
          
          odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna (ols torfowcowy odm. subkontynentalna)
          
          odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna (ols torfowcowy odm. subborealna)