atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Alnetea glutinosaeBr.-Bl. et R.Tx. 1943

olsy i łozowiska · lasy bagienne z olszą czarną (olesy) i zarośla łozowe
lasy z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa) lub zarośla szerokolistnych wierzb z udziałem olszy; głównie na niżu w zagłębieniach o utrudnionym odpływie, na mokrych glebach torfowych i torfowo-mineralnych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Alnetea glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające klasy (DCl.) Cl.Alnetea glutinosaegatunki przechodzące z Cl.Phragmitetea australis i Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Struktura mozaikowo-kępkowa.

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Alnetea glutinosae

🔵 O.Alnetalia glutinosae
🔵 All.Alnion glutinosae - olsy i łozowiska * - olsy i łozowiska
🔵 GrAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae - łozowiska - łozowiska
🔵 Ass.Myrico-Salicetum auritae - łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą - łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą
🔵 Ass.Salicetum pentandro-cinereae - łozowisko z wierzbą szarą - łozowisko z wierzbą szarą
🔵 Ass.Betulo-Salicetum repentis - łozowisko subborealne - łozowisko subborealne
🔵 GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae - olsy - olsy
🔵 zb.Quercus robur-Carex elongata - dębniak turzycowy - dębniak turzycowy
🔵 zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris - sosnowo-brzozowy las bagienny - sosnowo-brzozowy las bagienny
🔵 Ass.Ribeso nigri-Alnetum - ols porzeczkowy * - ols porzeczkowy
🔵 SubAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna
🔵 SubAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum - ols porzeczkowy typowy - ols porzeczkowy typowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna
🔵 SubAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum - ols porzeczkowy śledziennicowy - ols porzeczkowy śledziennicowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna
🔵 SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum - ols porzeczkowy żywokostowy - ols porzeczkowy żywokostowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna
🔵 Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum - ols torfowcowy - ols torfowcowy
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna - ols torfowcowy odm. suboceaniczna - ols torfowcowy odm. suboceaniczna
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska - ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska - ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna - ols torfowcowy odm. subkontynentalna - ols torfowcowy odm. subkontynentalna
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna - ols torfowcowy odm. subborealna - ols torfowcowy odm. subborealna
🔵 zgr.[Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna]
🔵 zgr.[Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna]
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji