atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) Zb.Ranunculus repens

Agropyro-Rumicion crispi Agropyro-Rumicion crispi Agropyro-Rumicion crispi Agropyro-Rumicion …Agropyro-Rumicion crispiAgrostis stolonifera-Potentilla anserina (zbiorowisko mietlicy i pięciornika gęsiego)Ranunculo-Alopecuretum geniculati

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Ranunculus repens

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Ranunculus repens

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Rumicion crispi (murawy zalewowe) ⇒ ChAll. ≡ ChO.