atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati R.Tx. 1937

Rumici-Alopecuretum R. Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati — ChAss. ≡ ChAll. ≡ ChO.

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Rumicion crispi (murawy zalewowe) ⇒ ChAll. ≡ ChO.