atlas-roslin.pl

rośliny torfowisk

torfowisko

Wszelkie torfowiska powinny być chronione, choćby z uwagi na ważną funkcję retencji (przetrzymywania) wody.
Wspólną cechą torfowisk jest organiczne podłoże utworzone przez szczątki roślinne rozkładające się w warunkach beztlenowych. Torfowiska tworzą się w miejscach podmokłych a ich roślinność oraz podłoże magazynuje olbrzymie ilości wody. Wyróżnia się różne typy torfowisk. Mają one całkowicie odmienną roślinność.

Wspólną cechą torfowisk jest organiczne podłoże utworzone przez szczątki roślinne rozkładające się w warunkach beztlenowych. Torfowiska tworzą się w miejscach podmokłych a ich roślinność oraz podłoże magazynuje olbrzymie ilości wody. Wyróżnia się różne typy torfowisk. Mają one całkowicie odmienną roślinność. Wspólną cechą torfowisk jest organiczne podłoże utworzone przez szczątki roślinne rozkładające się w warunkach beztlenowych. Torfowiska tworzą się w miejscach podmokłych a ich roślinność oraz podłoże magazynuje olbrzymie ilości wody. Wyróżnia się różne typy torfowisk. Mają one całkowicie odmienną roślinność.

space

rośliny torfowisk wysokich

Torfowiska wysokie, położone są na wierzchowinach i międzydziałach, zasilane są przez wody opadowe — stąd występują w miejscach o wysokich opadach, u nas głównie w górach. Ich flora naczyniowa jest uboga; dominują mchy z rodzaju torfowiec (Sphagnum).

rośliny torfowisk niskich

Torfowiska niskie, charakterystyczne dla dolin rzecznych i innych miejsc z przepływem wody. W przeciwieństiwe do torfowisk wysokich, mają bogatą florę roślin naczyniowych, z dużą liczbą turzyc i traw.
Torfowiska przejściowe mają charakter pośredni pomiędzy niskimi a wysokimi.
objaśnienie skrótów