atlas-roslin.pl

Platanthera

podkolan
Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae OrchidaceaeOrchidaceae🔑storczyk (Orchis)gołek białawy (Pseudorchis albida)
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 717
  
↓niepyłkowiny blisko siebie, równolegle
Platanthera bifolia (podkolan biały)
Platanthera bifolia (podkolan biały)
Platanthera bifolia (podkolan biały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Pyłkowiny 2 – 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Platanthera bifolia (podkolan biały)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podgatunek typowy rośnie na glebach kwaśnych, głównie na wrzosowiskach, w Polsce rzadszy. Podgatunek ssp. latifolia w Polsce częstszy, rośnie na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego, często zasobnych w węglan wapnia, na łąkach i w lasach liściastych.
  
  
↑nie pyłkowiny oddalone, nierównoległe
Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)
XL
Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)
Platanthera chlorantha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Pyłkowiny 3 – 5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, buczyny, grądy, ciepłe dąbrowy, zarośla, czasem na łąkach, na glebach dość wilgotnych i żyznych, zwykle zasobnych w węglan wapnia.