atlas-roslin.pl

Platanthera [🔉 pla·tan·te·ra]

podkolan
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niepyłkowiny blisko siebie, równolegle
Platanthera bifolia (podkolan biały)
Platanthera bifolia (podkolan biały)
Platanthera bifolia (podkolan biały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pyłkowiny 2-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Podgatunek typowy rośnie na glebach kwaśnych, głównie na wrzosowiskach, w Polsce rzadszy. Podgatunek ssp. latifolia w Polsce częstszy, rośnie na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego, często zasobnych w węglan wapnia, na łąkach i w lasach liściastych.
  
  
↑nie pyłkowiny oddalone, nierównoległe
Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)
XL
Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)
Platanthera chlorantha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pyłkowiny 3-5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (podkolan zielonawy)
wystepowanie
syn. Platanthera chlorantha Custer · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Lasy liściaste, buczyny, grądy, ciepłe dąbrowy, zarośla, czasem na łąkach, na glebach dość wilgotnych i żyznych, zwykle zasobnych w węglan wapnia.