atlas-roslin.pl

Epipactis [🔉 e·pi·pak·tis]

kruszczyk
Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae OrchidaceaeOrchidaceae🔑żłobik koralowy (Corallorhiza trifida)storzan bezlistny (Epipogium aphyllum)
Warżka jest podzielona poprzecznym przedłużeniem na dwie części:
Hypochil (lat. hipochile) to część nasadowa warżki, zwykle wklęsła i wypełniona nektarem.
Epichil (lat. epichile) to część zewnętrzna, zwykle płaska lub języczkowata, z 2 – 3 guzkami lub zgrubieniami u swojej nasady (przy przewężeniu).
Mezochil to łącznik obu części warżki, jego górna krawędź listewkami zbiega na hypochil, oglądana od frontu tworzy coś w rodzaju bramy/wejścia do hypochilu — jej szerokość i forma (U, !, V lub Y-kształtna) jest cechą diagnostyczną.

Kwiaty są w różnym stopniu "otwarte", w zależności od tego ile i w jaki sposób są stulone listki okwiatu.

Rostellum powstaje z przekształcenia środkowej łatki znamienia słupka - jego górna część (uczepek) jest zwykle łatwym do odczepienia lepkim gruczołkiem i służy do przyklejenia pyłkowin do ciała zapylającego owada.

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 703
  
↓nieobie części warżki połączone ruchomo
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
· Kłącze o długich międzywęźlach.
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
wystepowanie
syn. Epipactis palustris · Epipactis palustris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe łąki i torfowiska, rzadko na obrzeżach wilgotnych lasów, na glebach żyznych, zasobnych w węglan wapnia.
  
  
↑nie obie części warżki zrośnięte nieruchomo
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Kłącze o krótkich międzywęźlach.
  
    
↓nieu nasady epichilu gęsto pomarszczone i pofałdowane guzki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· Zalążnia gęsto owłosiona, zewnętrzne listki okwiatu na zewnątrz od nasady do przynajmniej połowy długości owłosione; wewnętrzne listki okwiatu po zewnętrznej stronie, na nerwie środkowym, rzadko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
    
      
↓niekwiaty ciemnoczerwone
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Liści 4 – 9, przynajmniej 2× dłuższe od międzywęźli, 2 – 8 (12) cm długości i 1 – 4 cm szerokości, podługowato-jajowate.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
wystepowanie
syn. Epipactis atropurpurea · Epipactis rubiginosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek o szerokiej amplitudzie ekologicznej, od żyznych buczyn do borów sosnowych i wydmowych piasków; na glebach suchych i świeżych, żyznych i ubogich. Preferuje gleby obojętne do lekko zasadowych.
      
      
↑nie kwiaty brązowe, zielonobrązowe
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Liści nieliczne, 2 – 6, zwykle krótsze od międzywęźli, drobne — 1 – 3.5 (5) cm długości i 0.3 – 3 cm szerokości, lancetowate do równowąskich.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
wystepowanie
syn. Epipactis microphylla · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste lasy bukowe i sosnowe, na glebach stosunkowo suchych i żyznych, o odczynie obojętnym do zasadowego.
      
    
↑nie u nasady epichilu 2 – 3 gładkie lub prawie gładkie guzki lub ich brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Zalążnia rzadko owłosiona lub naga, zewnętrzne listki okwiatu na zewnątrz jedynie w nasadzie rzadko owłosione lub nagie; wewnętrzne listki okwiatu po zewnętrznej stronie zwykle nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
    
      
↓nierostellum niedziałające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
· Znamię ustawione prostopadle lub skośnie względem osi słupka.
· ta cecha diagnostyczna ...
      
        
↓nieoś kwiatostanu omszona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
        
          
↓nierośliny drobne
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiatostan (1.3) 3 – 10 (12) cm długości, 3 – 12 (17)-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna ...
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie rośliny większe
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiatostan 5 – 40 cm długości, (8) 15 – 40-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna je ...
          
            
↓niekwiaty duże
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Epichil dłuższy niż szerszy.
· ta cecha ...
Epipactis leptochila (kruszczyk ostropłatkowy)
gatunek wydzielony z E. helleborine, jego obecność w Polsce wymaga potwierdzenia
  Ciepłolubne, cieniste lasy liściaste, zwłaszcza bukowe, na stokach, na glebach nawapiennych. U nas znaleziony w Beskidzie Żywieckim.
            
            
↑nie kwiaty małe
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Epichil tak długi jak szeroki.
· ta cecha ...
            
              
↓nieliście pofałowane, kwiaty z nektarem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w p ...
· Zewnętrzne listki okwiatu jajowate, na szczycie proste, białawe, zielonkawe, jedynie na brzegu blado różowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
Epipactis muelleri (kruszczyk Muellera)
gatunek z kręgu E. helleborine s.l., jego obecność w Polsce wymaga potwierdzenia
  Występuje w Europie Środkowej, w ciepłych prześwietlonych lasach sosnowych i mieszanych, zarośla, brzegi lasów, na glebach nawapiennych. Być może do znalezienia w Polsce.
              
              
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, na szczycie do tyłu odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek o wąskiej amplitudzie ekologicznej. Wilgotne cieniste lasy mieszane jodła-buk i świerkowe. Na zboczach górskich potoków, w miejscach silnie zacienionych, wilgotnych i chłodnych, na glebach nawapiennych lub z dużą zawartością węglanu wapnia.
              
              
↑nie liście nie pofałdowane, kwiaty bez nektaru
  Epipactis dunensis Godf.

W basenie Morza Północnego, na wydmach i klifach, często w zaroślach wierzbowych. Być może do odszukania w Polsce.

              
        
↑nie oś kwiatostanu naga lub skąpo omszona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiaty silnie zwieszone.
        
          
↓nieliście tępe, nie fałdowane
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Zalążnia wąska, pałeczkowata, nie grubiejąca do czasu zaschnięcia kwiatów.
  Epipactis confusa

W basenie Morza Północnego, na wydmach i klifach, często w zaroślach wierzbowych. Być może do odszukania w Polsce.

          
          
↑nie liście ostre, fałdowane
· ta cecha diagnostyczna ...
· Zalążnia gruszkowata, duża, szybko grubiejąca.
  Epipactis phyllanthes G.E. Sm.

W basenie Morza Północnego, na wydmach i klifach, często w zaroślach wierzbowych. Być może do odszukania w Polsce.

          
      
↑nie rostellum działające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Kwiatostan zwykle gęsty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
      
        
↓nierośliny niebieskofioletowo nabiegłe
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Liście ±długości międzywęźli, zwykle nieco krótsze.
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
wystepowanie
syn. Epipactis sessilifolia · Epipactis violacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ciemne lasy liściaste, na żyznych i świeżych glebach nawapiennych.
        
        
↑nie rośliny zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
        
          
↓nieliście drobniejsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Łodyga pod kwiatostanem stosunkowo gruba (stosunek długości pędu do średnicy = 85 – 180).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
Epipactis distans (kruszczyk krótkolistny)
syn. Epipactis helleborine ssp. orbicularis · Epipactis orbicularis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie liście okazalsze
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
XL
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
XL
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Łodyga pod kwiatostanem stosunkowo cienka (stosunek długości pędu do średnicy = 185 – 385).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
wystepowanie
syn. Epipactis latifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek o szerokiej skali ekologicznej. Od żyznych lasów bukowych do ubogich i kwaśnych lasów sosnowych i wydm. Także na siedliskach antropogennych jak rowy melioracyjne, hałdy rumoszu skalnego.
          

Epipactis ×schmalhausenii · kruszczyk Schmalhausena

Epipactis helleborine × atrorubens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
kruszczyk Schmalhausena (Epipactis ×schmalhausenii)