w kluczu: góra cordata ovata dół
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Orchidaceae (storczykowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) roślina drobna (↓nie)
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata (listera sercowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Listki okwiatu 2-3mm długości; warżka 3-4.5mm długości, podzielona przynajmniej do połowy na dwie ostro zakończone łatki, u nasady warżki dwa równowąskie, ostre rożkowate, ogruczolone wyrostki.
Listera cordata (listera sercowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek arktyczno-górski. U nas najczęściej występuje na północy kraju i w górach w piętrze regla górnego. W borach sosnowych i świerkowych. Na glebach świeżych, zwykle ubogich, kwaśnych do bardzo kwaśnych, o podłożu mszystym, z borówką i bażyną.
  
  
(p) roślina duża (↑nie)
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata (listera jajowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Listki okwiatu (3)4-5mm długości; warżka (3)6-10mm długości, podzielona do 1/3 na dwie tępo zakończone łatki, u nasady warżki bez rożkowatych wyrostków.
Listera ovata (listera jajowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Jeden z najpospolitszych storczyków, o szerokiej amplitudzie ekologicznej. W różnych siedliskach: podmokłe nawapienne łaki, olszyny, buczyny, parki, przydroża. Z preferencją dla gleb wilgotnych, umiarkowanie żyznych i żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego i zasadowych (najczęściej rośnie na zasobnych w węglan wapnia), rzadziej na glebach suchych i ubogich.
  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu