(zespół) Ass.Caucalido-Scandicetum (Libb. 1930) R.Tx. 1937

zespół włoczydła i czechrzycy grzebieniowej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caucalido-Scandicetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caucalido-Scandicetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caucalido-Scandicetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)