antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Adonis flammea Jacq.

miłek szkarłatny
Adonis flammeus Jacq.
AdonisAdonismiłek jesienny (Adonis annua)miłek amurski (Adonis amurensis)
skróty
Adonis flammea (miłek szkarłatny)
07.06.2009, Bogucice (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Adonis flammea (miłek szkarłatny)
Adonis flammea (miłek szkarłatny)
Adonis flammea (miłek szkarłatny)
Adonis flammea (miłek szkarłatny)
Adonis flammea (miłek szkarłatny)
Adonis flammea (miłek szkarłatny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Adonis (miłek)kl 3962
Roślina jednoroczna, (10)20 – 50 cm wysokości. Łodyga przynajmniej dołem miękko owłosiona.

space

Owoc czarniawy z jednym zagiętym ząbkiem w pobliżu dzióbka na grzbiecie; dzióbek krótki, prosty, czarny.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pola, ugory, na glebach suchych, wapiennych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorsko-iranoturański [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych