atlas-roslin.pl

(rząd) O.Centauretalia cyaniiR.Tx. 1950

zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu
SecalieteaBr.-Bl. 1951 · Secalinion(Luquet 1926) Br.-Bl. 1931 in Kornaś 1950
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Centauretalia cyanii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Centauretalia cyanii

🔵 All.Aperion spicae-venti - zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych - zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych
🔵 SubAll.Arnoseridenion minimae - chwasty, głównie upraw zbóż, na glebach kwaśnych (pH 4.5-5.5) - chwasty, głównie upraw zbóż, na glebach kwaśnych (pH 4.5-5.5)
🔵 Ass.Arnoserido-Scleranthetum - zespół chłodka i czerwca rocznego - zespół chłodka i czerwca rocznego
🔵 zb.Scleranthus annuus - zbiorowisko czerwca rocznego - zbiorowisko czerwca rocznego
🔵 SubAll.Aphanenion arvensis - chwasty upraw zbóż na glebach słabo kwaśnych (pH ok. 6) - chwasty upraw zbóż na glebach słabo kwaśnych (pH ok. 6)
🔵 Ass.Vicietum tetraspermae - zespół wyki czteronasiennej * - zespół wyki czteronasiennej
🔵 Ass.Aphano-Matricarietum - zespół skrytka i maruny nadmorskiej - zespół skrytka i maruny nadmorskiej
🔵 Ass.Consolido-Brometum - zespół ostróżeczki i stokłosy żytniej - zespół ostróżeczki i stokłosy żytniej
🔵 Ass.Papaveretum argemonoes - zespół maku piaskowego - zespół maku piaskowego
🔵 All.Caucalidion lappulae - zbiorowiska upraw zbożowych na glebach wapiennych - zbiorowiska upraw zbożowych na glebach wapiennych
🔵 Ass.Caucalido-Scandicetum - zespół włóczydła i czechrzycy grzebieniowej - zespół włóczydła i czechrzycy grzebieniowej
🔵 Ass.Lathyro-Melandrietum noctiflori
🔵 Ass.Geranio-Silenetum gallicae
🔵 Ass.Kickxietum spuriae
🔵 Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris
🔵 All.Lolio-Linion
🔵 Ass.Spergulo-Lolietum remoti
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji