(zespół) Ass.Lathyro-Melandrietum noctiflori Oberd. 1957

Euphorbio-Melandrietum Müller 1965 · Papaveri-Melanderietum noctiflori Wassch. 1941

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lathyro-Melandrietum noctiflori

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Lathyro-Melandrietum noctiflori

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lathyro-Melandrietum noctiflori

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)