(związek) All.Caucalidion lappulae R.Tx. 1950

zbiorowiska upraw zbożowych na glebach wapiennych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Caucalidion lappulae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caucalidion lappulae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Caucalidion lappulae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)