atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » COM » Ord. Malpighiales » Salicaceae-Euphorbiaceae » euphorbioids » Fam. Euphorbiaceae » Euphorbia » wilczomlecze - miodniki rogate »

Euphorbia falcata L. [🔉 e͡u·for·bi·a *]

wilczomlecz sierpowaty, ostromlecz sierpowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
nasiono
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
cechy diagnostyczne w kluczu:wilczomlecze - miodniki rogatekl 1519

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Rzadki.

space

Roślina jednoroczna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa południowa i środkowa, Azja południowo-zachodnia i Afryka północna [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
cechy diagnostyczne w kluczu:wilczomlecze - miodniki rogatekl 1519

wybrane okazy · selected collections

#3
jkr.110903-1
leg. Jerzy Kruk
/Bogucice (Ponidzie)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.342 [71.3]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.148 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.312 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.291 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.347 [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.269+284 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.209 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.464+t23 [85.14]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.110+115+115i+389 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.222 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.148 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji