krajowe drzewa liściaste

krajowe drzewa lisciaste

objaśnienie skrótów